Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Sokolovo pero 2011
Ljiljana Fijat: Ljubavna pesma (Sokolovo pero 2011 – druga nagrada)

Ljiljana Fijat: Ljubavna pesma (Sokolovo pero 2011 – druga nagrada)

Rezerve uglja su u tvojim očima, moj Jovane, sa snagom kamile, sa listom žita u opancima, dok juriš da me sretneš i zagrliš na šetalištu, gde se sudaraju vrhovi vetrova i travke ispod bora na kojima ćemo se ljubiti kao pre Hrista, ne misleći na drugo,  osim na bol koja nas razdire, jer dugo se […]