Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Simha Kabiljo 2012
Abid Jarić: Gorki miris mirte  (Simha Kabiljo 2012 – druga nagrada)

Abid Jarić: Gorki miris mirte (Simha Kabiljo 2012 – druga nagrada)

 Činilo mu se da je i ovaj dan kao i većina prethodnih na čudan način dokončavao sam sebe. Dobro je to primjećivao Ishak Elezar kroz veliki stakleni prozor iz svoje prodavnice šešira. Oblaci bi se u predvečerje nabirali iznad zašiljenih čaršijskih krovova u želji da se usidre na duže vrijeme iznad sinagoge ili ižđikalih minareta […]