Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Simha Kabiljo 2010
Natalija Jakovljević: Mali Medina („Simha Kabiljo“ 2010 – treća nagrada)

Natalija Jakovljević: Mali Medina („Simha Kabiljo“ 2010 – treća nagrada)

Da li će ova priča imati početak a za kraj tek ne znam. Jer kako i početi. Da li samo na osnovu senke koju je telo ostavilo jednog podneva na uglu Kolarčeve i Knez Mihajlove ili početi gledajući telo onižeg muškrca okrenutog ledjima fotografu na izbledeloj slici predratnog Beograda. Priznaćete, jako je teško. Imam podatak: […]