Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Sija knjiga majke Angeline 2011
Ljiljana Fijat: Majci Angelini (Sija knjiga majke Angeline 2011 – druga nagrada)

Ljiljana Fijat: Majci Angelini (Sija knjiga majke Angeline 2011 – druga nagrada)

Ti, koja si bila despotica srpska, ispletena od fine pređe, na čijem licu se nisu mogli videti tragovi Tvojih nesreća – koja si bila tako prefinjena i gospodstvena, požrtvovana i vredna svakog priznanja! Ti – koja si zadobila čitav svet ne naudivši svojoj duši i koja si imala put po meri svog poštenja – znaj, […]

Vesna Kovrlija: Ispred ikone majke Angeline („Sija knjiga majke Angeline“ 2011 – prva nagrada)

Stojiš, pred svim ojađenim majkama i udovicama Tvoja ikona ih, na početku, baca u očaj Zatim počinju da izgovaraju grozničave, ljutite reči Koje samo liče na molitvu Nisu sposobne da se pomere, da dokuče svoju prošlost Jedino žele da izdahnu ispod visokih, oslikanih svodova Da padnu ispred sedišta u crkvi na hladan, mermerni pod Da […]

Continue reading …