Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Rade Tomić 2010
Srđan Siđa Živković: Atoski dijalozi (nagrada Rade Tomić 2010)

Srđan Siđa Živković: Atoski dijalozi (nagrada Rade Tomić 2010)

Monah Simeon Bog se dragi, na Atosu svetom, susreće sa pastirima svojim, molitvama i samoćom gorkom, u dosluhu s mudrošću jednako. Vreća zlata i kruna sa glave tu ne vrede ni pišljiva boba, jer ovde se poučen dolazi da  su sve to čovečje gluposti. Čak i onaj ko i malo sumnja da je kadar odreći […]