Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Milutun Alempijević 2012
Abid Jarić: Čizme broj 47 (Milutun Alempijević 2012, Frankfurt – treća nagrada)

Abid Jarić: Čizme broj 47 (Milutun Alempijević 2012, Frankfurt – treća nagrada)

„Je li moguće?“, otkinu se hrapavo u njemu dok je stajao pred kućnim vratima i nijemo promatrao ono što se moglo vidjeti pod svjetlošću sijalce koja je žmirkala  na cesti udaljenoj stotinjak koraka. „Jesam li zbog ovog došao da vidim svoju sramotu?“, siktao je čovjek pred zaključanim vratima vlastite kuće dok je snjegovita studen sve […]