Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Lapis Histriae 2012
Želimir Periš: Kako se na gumnu vrši žito (Lapis Histriae 2012 – prva nagrada)

Želimir Periš: Kako se na gumnu vrši žito (Lapis Histriae 2012 – prva nagrada)

Moja je mater glavna narikača u selu. Kad netko umre, kad njen ili njegov gubitak treba oplakati, kuca se na vrata naše kuće. Nisu ni druge narikače loše, al je moja mater glavna. Ona plače i jauče od iskrene boli, udara se u prsa i hvata za glavu, gleda u nebesa i gleda u zemlju, […]