Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Gratiartis 2012
Loris Gutić: Denisovi dusi („Gratiartis“ 2012 – prvo mesto)

Loris Gutić: Denisovi dusi („Gratiartis“ 2012 – prvo mesto)

– Bože, pomozi slugi svome, blagoslovi mi pute i spasi me od zla, – mrmljao je Denis Karić cupkajući Cankarevom ulicom i pazeći da mu klimava drvena noga ne upadne u neku varljivu lokvu pod čijom bi glatkom površinom vrebala rupa. Mjestimice bi Denis, razmahujući štapom i koračajući sa naročitim oprezom u sumračnoj aleji, zaboravio […]