Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Bugojno 2009
Loris Gutić: Posljednji zapis o djedu (Bugojno 2009 – druga nagrada)

Loris Gutić: Posljednji zapis o djedu (Bugojno 2009 – druga nagrada)

…prije kojeg ću napisati nekoliko riječi o jednoj baki; nije ona bila ni po čemu osobita, sem ako se osobitim dalo smatrati tih nekoliko bradavica, urešenih dlakama pri vrhu, koje su spokojno i, činilo se, oduvijek i od šiparačkih dana, stršile sa vrška utanjenog nosa izniklog i jedva primjetnog među nabujalim obrazima. Ta baka nije […]