Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Akt 2013
Tanja Milutinović: Miss kišobrana (Akt 2013 – Druga nagrada)

Tanja Milutinović: Miss kišobrana (Akt 2013 – Druga nagrada)

Na pešačkom prelazu sudaraju se kišobrani. Gurkaju se, potkače, zapnu jedni za druge,  nešto  nervozno progunđaju, i žurno grabe dalje. Dan je, a mrak je. Vetar nervozno zasipa susnežicom, kuša kišobranima snagu, krivi ih, izvija…Najednom, kao da se sve stišava,  ukazuje se –  Ona.  Evo je, jezdi kao mala pokretna bašta sa probranim cvetovima, obrubljena […]