4.7 C
Belgrade
27/11/2022
fotografija književnost region vizuelne umetnosti

CAN SERRAT U ŠPANJOLSKOJ DAJE ŠANSU SLIKARIMA, FOTOGRAFIMA, GRAFIČARIMA I KNJIŽEVNICIMA

Centar za umetnost Can Serrat smešten je u staroj seljačkoj kući koja stoji četrdesetpet kilometara van velegrada Barcelona u Španjolskoj. U centru bave se sa programom smeštaja i boravljenja vizualnih umetnika i književnika. Svaku godinu daju ograničeni broj stipendija koje delimično ili u celini kriju troškove boravljenja u Španjolskoj. Umetnički boravak u Can Serratu traje od mesec do dva meseca, zavisi od dogovora i sadržaja umetničkog rada ili projekata. Prijavljivanje za vizualne umetnike ( foto, grafičare i slikare) traje preko godine. Rokovi su od 1. do 30. aprila i od 1. do 30. oktobra. Prijavljivanje za spisatelje traje od prvog do tridesetoprvog  januara i od prvog do tridesetoprvog julija. Nepromenljivi rokovi važe za svaku godinu. Bitna je ideja i sadržaj umetničkog rada ili projekata kojeg želi stvaraoc realizirati u vreme svog boravka u Can Serratu. Prijavljivanje vrši se na elektronski adresi, pored predstavljivanja i dosadašnjog umetničkog rada treba predložiti ideju i plan rada. Kontaktna adresa sa svim informacijama nalazi se na internetnoj stranici međunarodnog centra umetnosti Can Serrat: http://www.canserrat.org

 saopštio Primož Vresnik

Slične vesti