3.9 C
Belgrade
08/12/2022
radionice Srbija

Belville, reci šta ti treba! Istraživanje kulturnih potreba

Supervizuelna vas poziva na radionicu:

Belville, reci šta ti treba! Istraživanje kulturnih potreba

Pozivamo sve zainteresovane srednjoškolce, studente arhitekture, umetničkih fakulteta, društvenih nauka, stanovnike Belvila i sve zainteresovane da se prijave na radionicu u okviru programa „Kad bi zgrade pričale”:

1–2. april 2017. (subota–nedelja, 14-17h)
Radionica sa Marijanom Cvetković
Tema Belville, reci šta ti treba! Istraživanje kulturnih potreba

Polazeći od društveno-istorijskog konteksta nastanka Novog Beograda na kome se savremeni Belville nalazi, te od vizije novog (dela) grada nastale nakon Drugog svetskog rata po kojoj treba stvoriti grad po meri čoveka i svih njegovih društvenih, kulturnih, ekonomskih i drugih potreba, radionica će se baviti istraživanjem kulturnih potreba aktuelnih stanovnika i posetilaca Belvilla i skiciranjem novog potencijalnog sloja komunalnosti u Belvilleu. Učesnici radionice će biti uključeni u realizaciju okvira istraživanja, standardno i performativno istraživanje (ispitivanje i animiranje stanovnika i posetilaca), a zatim u tumačenje rezultata i kreiranje poželjnog modela komunalne strukture koja odgovara obrazovnim, kulturnim i društvenim potrebama ovog dela Novog Beograda.

Bilo bi poželjno da učesnici budu i umetnici koji će omogućiti da istraživanje i upit prema stanovnicima i posetiocima Belvillea ima i performativni karakter.

Marijana Cvetković, menadžer u kulturi, predavač na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, vodi Stanicu–servis za savremeni ples, http://dancestation.org/stanica/

Radionica je besplatna. Neophodno poslati prijavu na kadbizgradepricale@gmail.com sa kratkom biografijom i kontaktom svakog učesnika.


Više informacija o programu „Kad bi zgrade pričale” pogledajte ovde: https://www.facebook.com/events/385877025129876/
http://ifbuildingscouldtalk.wordpress.com/

Program „Kad bi zgrade pričale” je višegodišnji istraživački projekat koji se realizuje u saradnji organizacija FRU iz Skoplja, Bacača Sjenki iz Zagreba i Supervizuelne iz Beograda.
Kontakt za beogradski program: Saša Tkačenko i Mirjana Boba Stojadinović, kadbizgradepricale@gmail.com

Projekat „Kad bi zgrade pričale” podržan je od strane Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (BAC). BAC je podržan od strane Švajcarske vlade kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Evropsku kulturnu fondaciju (ECF).

Slične vesti