12.8 C
Belgrade
01/04/2023
poezija region satira Srbija

Антологија књижевника УСКОР-а

pen-writerП  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е
за учешће у штампању књиге
А Н Т О Л О Г И Ј А
 КЊИЖЕВНИКА УСКОР-а
1.-  Антологија књижевника УСКОР-а обухвата књижевна дела искључиво чланова са чланском књижицом „КЊИЖЕВНИК УСКОР-а” и обухвата радове у жанру песме, афоризми, епиграми и кратка сатирична прича до једне странице, уз услов да је измирена чланска обавеза УСКОР-у за 2013, 2014. и 2015. годину.
2.-  Како је отежано слање радова на уобичајену адресу Музеја науке и технике, јер је Музеј у реновирању, радове слати на адресу председника УСКОР-а, Милош Анђелић, 11070-Бограда, Нови Београд, улица Гандијева бр. 42/18, (контакт телефони 3175-093 и 064/502-31-74).
3.-  Да би се књига „Антологија” могла одштампати најдаље до 1. маја, они који желе да им се радови нађу у овом свечаном литерарном раду, који ће се штампати поводом 15 година постојања УСКОР-а, потребно је да знају и следеће услове:
–  на наведену адресу послати радове најдаље до 15. фебруара 2015. године, а за дијаспору – до краја фебруара;
–  радови морају бити лекторисани, да одговарају књижевном изражавању који одговара књижевним вредностима, али се и одабирају, јер улазе у антологију за сва времена;
–  учесници у објављивању радова у овом подухвату треба да пошаљу највише до десет одабраних песама, затим, афоризми да се пошаљу до тридесет одабраних сатиричних изражавања који нису само за дневну употребу, а поетски изражена сатира кроз епиграме да се пошаље до тридесет поетских строфа;
4.-  Учесници у антологији треба да знају да објављивањем својих радова у антологији подносе материјалне трошкове у зависности од количине објављених радова које одабере Уређивачки одбор. С тим у вези, самим учешћем учесник  се обавезује да књига антологије буде одштампана и стога даје сагласност изјавом: колико његових радова може највише да се објави.
Свака страница књиге плаћа се са 500,00 динара, а за дијаспору 5 €, а ако објављени рад прелази и на другу страницу, плаћа се и та страница. Благајник ће за сваку уплату издати признаницу а може се уплаћивати и у ратама, тако да се све отплати најдаље до 30. априла 2015. године. Приликом слања радова треба да буде уплаћенао бар 500,00 динара за почетак.
Београд, 15. јануара 2015.  год.
      Удружење српских књижевника
                                                       у отаџбини и расејању -УСКОР

Slične vesti