3.9 C
Belgrade
08/12/2022
region Srbija vizuelne umetnosti

8. EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU – 2014.

8 ex yuPod pokroviteljstvom Visoke turističke škole strukovnih studija, a u organizaciji Galerije SKC Novi Beograd i autora konkursa Nataše Brkić, pre sedam godina raspisan je EX-YU konkurs za grafiku na prostoru bivše Jugoslavije.

  1. EX-YU konkurs za grafiku, 2014. organizuje Nacionalna galerija Beograd i autor konkursa Nataša Brkić a pod pokroviteljstvom VTŠSS.

Zahvaljujući velikom odzivu umetnika iz svih naših bivših Republika

i skoro konstantnom broju grafičara koji učestvuju na konkursu (oko 150 ),

možemo sa zadovoljstvom da primetimo da je ova kulturna manifestacija

postala popularna i redovna u svetu umetnosti.

Naši eminentni likovni kritičari i istoričari umetnosti Natalija Cerović,

Borka Božović, Ivona Rajačić Barandovski, Ljiljana Ćinkul

napisali su tekstove za katalog o EX-YU konkursu za grafiku (u prilogu),

pa smo sad slobodni da kažemo da je nastala nova kulturna manifestacija.

 

Ideja i vizija su uspešno ostvarene umrežavanjem grafičara,umetnika i studenata i dobijaju sveobuhvatniji karakter.Veoma je zanimljivo i za sve nas dragoceno što su se na ovu manifestaciju odazvali i oni grafičari čija je vrednost već davno potvrvđena, kao I da su zastupljene, sve klasične grafičke tehnike i digitalna štampa. Autori iz svih bivših Republika, preko 50 gradova, potvrdjuju želju za medjusobnom komunikacijom umetnika na kulturnim scenama susednih država. Posle šestog uspešno završenog konkursa možemo da konstatujemo da se otvaraju mogućnosti dalje saradnje sa Akademijama i Fakultetima umetnosti u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Skoplju, Banja Luci, Sarajevu, Zagrebu, Rijeci, Ljubljani, Cetinju…

 

Misija EX-YU konkursa za grafiku se nastavlja

uspostavljanjem kulturne saradnje, gostovanjima kod nas i predstavljanjem grafika i u drugim bivšim Republikama SFRJ.

Gostovanja EX-YU konkursa za grafiku :

 

-Izložba III i IV EX-YU konkursa za grafiku gostovala je na

Barskom ljetopisu i u galeriji ULUPUH u Zagrebu, 2010. i 2011.

-Izložba IV EX-YU konkursa za grafiku gostovala je u galeriji ULUBIH u Sarajevu, 2011.

-Izložba V EX-YU konkursa za grafiku gostovala je u Rijeci u galeriji KORTIL, 2012.

 -U galeriji PROGRES u Beogradu u oktobru 2012. otvorena je izložba iz kolekcije pokrovitelja Visoke turističke škole strukovnih studija

PRVIH PET GODINA EX-YU konkursa za grafiku ( u prilogu plakat, katalog i link )

Na izložbi je predstavljeno 127 autora i preko 150 grafika.

Izložbu je posetilo oko 1000 posetilaca za pet dana.

 

– U Prodajnoj galeriji Beograd, na Kosančićevom vencu u aprilu 2014.otvorena je izložba grafika 7/36, 36 nagrađenih grafičara 7 EX YU konkursa za grafiku,

-29.maja 2014. godine otvorena je izložba 7x EX YU u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirke RAJKA MAMUZIĆA u Novom Sadu predstavljeni svi učesnici sedam EX-YU konkursa za grafiku sa po jedom garfikom.

Izložba je učestvovala i u Noći muzeja.

 

Gostovanja studenata umetničkih Akademija i Fakulteta iz Rijeke, Banjaluke, Skoplja…u Galeriji SKC Novi Beograd:

-U septembru 2011. gostovali su studenati Akademije primenjenih umetnosti iz Rijeke prof. Josipa Butkovića

-U maju 2013. gostovali su studenati Akademije umetnosti iz Banjaluke, dobitnici nagrada VI EX YU kokursa za grafiku.

Kolekcja grafika pokrovitelja izložbe Visoke turističke škole strukovnih studija

nastala tokom 7 godina broji oko 400 grafika.

Oko 200 grafika su uramljene i nalaze se u prostoru Visoke turističke škole.

„…Tako, ovaj EX-YU konkurs za grafiku, danas u svom šestom izdanju, predstavlja utemeljenu instituciju koja je jedan od punktova za promociju i afirmaciju savremene grafičke produkcije kod nas. Paralelno problematizujući rad afirmisanih umetnika i mladih, studenata završnih godina umetničkih akademija, ovaj konkurs predstavlja različite grafičke škole koje deluju i centrima ex-Yu prostora, različite vizuelne narative, kao i fluktuaciju diskurzivnih sličnosti koje u živoj stvaralačkoj praksi predstavljaju jedinstveni duh vremena. Veoma mudro organizatori u konceptu ovog konkursa načinili su nekoliko značajnih koraka, jer pored izložbe i šest novačnih nagrada oni u isto vreme formiraju, već šestu godinu, i sopstvenu kolekciju koja će svakako biti dragoceni fundus za izučavanje savremene grafike. Malo li je?…“

istoričar umetnosti i likovni kritičar,umetnički direktor, urednik i kustos galerije Grafički kolektiv u Beogradu, Ljiljana Ćinkul

 

Na I, II, III, IV, V i VI EX-YU konkursu za grafiku učestvovali su naši istaknuti grafičari:

Otašević Bojan, Leka Mladenović, Zoran Banović, Danko Brkić, Siniša Žikić, Stašević Milan, Radonjić Simonida, Željko Đurović, Lidija Bogdanović, Jelena Sredanović, Karanović Rodoljub, Dragan Coha, Dimitrije Pecić, Veselin Vukašinović, Zdravko Velovan, Ivan Miladinović, Gordana Petrović, Milena Maksimović, Arpad Šalamon, Velimir Matejić, Ana Milosavljević, Aleksandar Botić, Miloš Đorđević, Jasmina Aleksić, Ilija Kostov, Pal Dečov, Milica Antonijević, Aleksandar Zarić, Tamara Vajs, Gabrijela Hajzler, Lazar Marković, Ivana Mali Vukelić, Jovanović Anita, Ranković Vladimir, Miodrag Mlađović, Marija Grahovac, Danijela Fulgosi, Ljiljana Stojanović, Vladimir Lalić, Evgenij Pantev, Petra Jovanovska,Trajče Blaževski, Ivana Nasteski, Kiril Gegoski, Lazar Marković, Ranka Lučić Janković, Željko Đurović, Zoran Grmaš, Slobodan KneževićLidija Antanasijević, Adnan Hozo, Irfan Hozo, Irfan Handukić, Admir Mujkić,Jarmila Vesović…

 

Žiri, formiran od istaknutih likovnih umetnika i istoričara umetnosti, oštrim

kriterijumom i kredibilitetom svojih imena obezbedio je visok kvalitet izložbi.

Do sad su u žiriranju učestvovali: Ljiljana Sljepčević, istoričar umetnosti, Velizar Krstić, redovni profesor na FLU i Žaklina Ratković, kustos MSU, grafičar, Bogdan Kršić, šef grafičkog odseka, osnivač premeta grafika knjiga, prodekan FPU i prorektor Univerziteta umetnosti, u penziji, istoričar umetnosti, Borka Božović, osnivač i urednik Galerije Haos, grafičar, Gordana Petrović, redovni profesor grafike FPU, Natalija Cerović, viši kustos Paviljona Cvijeta Zuzorić, Miodrag Mlađović, vanredni profesor FLU, Ljiljana Stojanović, magistar grafike i profesor na VSPLU (Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti), Ivona Rajačić Barandovski, istoričar umetnosti i urednik galerije SULUJ, Ranka Lučić Janković, magistar grafike i slobodan umetnik, Mr.art. Josip Butković, red.prof. grafike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci i predsednik Katedre za grafiku, istoričar umetnosti i likovni kritičar, Ljiljana Ćinkul, umetnički direktor, urednik i kustos galerije Grafički kolektiv u Beogradu, magistar grafike, Branimir Karanović, redovan profesor na FPU u Beogradu…

autor konkursa, Nataša Brkić, akademski slikar

 

Pravila učestvovanja:

1. Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Bosne i Hercegovine

2. Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce i studente završne godine umetničkih fakulteta navedenih republika. Učestvovanje je besplatno.

3. Učesnici konkurišu sa jednom grafikom na temu „Daljine“.

4.  Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na papiru ne većem od  707x1000mm (format – B1).

5.  Grafičke listove autori dostavljaju lično ili poštom (o svom trošku). Radovi odbijeni na konkursu, za likovne stvaraoce sa teritorije Beograda, preuzimaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata žiriranja. Autorima van Beograda radovi se vraćaju o trošku pokrovitelja konkursa u roku od 3 meseca.  Žirirani radovi izabrani za izložbu ostaju vlasništvo pokrovitelja konkursa.

6. Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i otisnuti u poslednje 2 godine. Crteži, skice i fotokopije neće biti prihvaćeni. Sve grafičke tehnike biće ravnopravno prihvaćene i
vrednovane.

7. ŽIRI od tri člana čine:

– istoričarka umetnosti, mr Vesna Todorović

– slikar i grafičar, mr Željko Đurović, vanredni profesor FILUM iz Kragujevca

– grafičar, Gordana Petrović, redovni profesor grafike FPU u Beogradu

8. Žiri će dodeliti nagrade u dve kategorije:

za najboljeg grafičara:

I   nagrada u iznosu od   800 eura
II  nagrada u iznosu od   700 eura
III nagrada u iznosu od   600 eura

za najboljeg studenta grafičara:

I   nagrada  u iznosu od  500 eura
II  nagrada u iznosu od   400 eura
III nagrada u iznosu od   300 eura  ( u dinarskoj protivvrednosti)
Nagrade će uručiti  donatori.

9. Pokrovitelj će štampati katalog u boji, sa reprodukcijama izloženih grafika.
Izložba će biti otvorena početkom decembra 2014.u NACIONALNOJ GALERIJI BEOGRAD,
Dositejeva 1.

10.  Sve pošiljke koje stignu do 12. novembra 2014. godine biće prihvaćene za  žiriranje.
Pošiljke treba poslati na adresu:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, Bulevar Zorana Đinđića 152a,
Novi Beograd, sa naznakom „8. EX YU“ na koverti. Obaveštenje o datumu žiriranja i otvaranju izložbe, kao i sve dodatne informacije, biće objavljeni na sajtovima:

www.visokaturisticka.edu.rs, www.nacionalnagalerija.rs,  www.ulus.org.rs,   www.ulupuds.rs

autor konkursa, Nataša Brkić, akademski slikar
organizatori konkursa, Nataša Brkić i mr Uroš Skakun

kontakt: 060 090 3887, 2609 527, natasabr@gmail.com

Prijavni list
Ime i prezime ————————————————————————————————-

godina i mesto rođenja__________________________________________________

Adresa, e-mail adresa i telefon __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Umetničko obrazovanje __________________________________________________________________________________________________

Naziv dela, tehnika, dimenzije i datum nastanka_______________________________________________________________________________________

Svojeručni potpis__________________________________________________________________________________________

Slične vesti