19.7 C
Belgrade
23/03/2023
Bosna i Hercegovina radionice region

7 dana rezidencijalnog programau Sarajevu

prim(23. – 30. mart)

Organizacija Nemir (prostor za potpitanja i kulturu provokacije) u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava, poziva zainteresovane pisce/ blogere/ multimedijalce/ entuzijaste na konkurs za (prim. prev) – projekat koji ima za cilj da promoviše inovativnost i sveže kritičko mišljenje u iščitavanju već poznatih dela/narativa.

(prim.prev.) –je koncept koji ima za cilj reinterpretaciju poznatog umetničkog ili komercijalnogdelainjegovo stavljanje u novi kulturni i istorijski kontekst, sa kritičkim osvrtom na davnašnjicu i današnjicu.

Odabir dela, koje će biti podvrgnuto preispitivanju, prepušteno je svakom učesniku pojedinačno, a u obzir dolaze radovi iz svih stvaralačkih disciplina. Proizvod ovakvog, novog čitanja,takođe može biti rad koji pripada bilo kom mediju.

Ovom prilikom, bitno je odabrati delo koje je u čvrstoj vezi sa Sarajevom, a učešće u rezidencijalnom programu omogućuje da se ovom gradu priđe sa većom dozom radoznalosti. Uspešno realizovani radovi biće na proleće predstavljeni na Danima Sarajeva u Beogradu.

Poziv važi za sve pisce, multimedijalce i entuzijaste iz Srbije, a rezidencijalni program će se održati od 23. do 30. marta 2014. godine u Sarajevu. Osim smeštaja u centru Sarajeva, obezbeđen je i džeparac.

Zainteresovani treba da do 16. martapošalju naprimprevod@gmail.comkratku biografiju sa kontakt informacijama, kao i još kraće obrazloženje zašto bi voleli da učestvuju. Sva pitanja i potpitanja su dobrodošla. Dodatne informacije na FB strani: prim. prev –

(prim.prev.) –   

7 dana rezidencijalnog programa

u Sarajevu & džeparac

nudimo?

sedamdana rezidencijalnog programa u Sarajevu i džeparac

tražimo?

kreativnost i sveže, kritičko čitanje poznatih umetničkih dela

ko?

pisci / blogeri / multimedijalci / eksperimentalci/ entuzijasti

kada?

vrlo brzo:  od 23. do 30. marta 2014. godine

ko pita?

nemir,(prostor za potpitanja i kulturu provokacije)

u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava

Projekat (prim.prev.) ima za cilj reinterpretaciju poznatog umetničkog ili komercijalnogdelainjegovo stavljanje u novi kulturni i istorijski kontekst, sa kritičkim osvrtom na davnašnjicu i današnjicu. Odabir ovogdela, koje će biti podvrgnuto preispitivanju, prepušteno je svakom učesniku ponaosob, a u obzir dolaze radovi iz svih stvaralačkih disciplina. Proizvod ovakvog, novog iščitavanja,takođe može biti rad koji pripada bilo kom mediju.

Ovom prilikom, bitno je odabrati delo koje je u čvrstoj vezi sa Sarajevom, a učešće u rezidencijalnom programu omogućujeda se ovom zanimljivom gradupriđe bliže i sa većom dozom radoznalosti.Uspešno realizovani radovi biće na proleće predstavljeni na Danima Sarajeva u Beogradu.

Primprevoditi [ glagol ]

1 istrgnuti određenu priču iz dvodimenzionalnog kolektivnog sećanja, te je iz jednog vremena i prostora izmestiti u nove okvire;

2  udovoljiti potrebi da se udahne novi život starim prepostavkama/dilemama/sukobima;

3 iznova postavljati pitanja.

Protiv koga bi se danas borio Valter? Koji bi novac štekala Gospođica? Kome bi se ismevali Nadrealisti? Da li bi Pišonja i Žuga stigli na more?Ideja ovog projekta je da se narativi prepoznatljivih ostvarenja posmatraju kaodogađaji/sukobi/dileme koji još uvek traju.

 Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite nam do 16. martana primprevod@gmail.comkratku biografiju sa kontakt informacijama, kao i još kraće obrazloženje zašto biste voleli da učestvujete. U slučaju da postoji neko važno pitanje na koje nismo dali odgovor, ne oklevajte da nam ga postavite na pomenutoj adresi.

Vaš,

nemir

Slične vesti