17.6 C
Belgrade
29/05/2024
kutak za mlade Srbija

О с н о в н а   ш к о л а   „Ћ е л е   к у л а“   у   Н и ш у

 расписује

литерарни, музички и ликовни конкурс

у оквиру смотре дечјег стваралаштва

  1. Фестивал уметности

„Пролећне риме, ноте и слике“

Право учешћа имају ученици основних школа из Републике Србије.

Тема и мото фестивала : У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“

Погледајте посебне услове за сваки конкурс!

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Литерарни конкурс је песнички и прозни. Ученици узраста од 1. до 4. разреда учествују са песмом која одговара некој од следећих тема:

  1. Баште из маште
  2. Пролеће је као створено за…
  3. Нека цвета планета (еколошка порука)
  4. Моја порука свету

Ученици старијег узраста, од 5. до 8. разреда, могу учествовати са песмом и/или са кратком причом на једну од тема намењених њиховом узрасту:

  1. НАЈпрва љубав
  2. Да сам свемир
  3. Прво засади дрво
  4. Свете, чујеш ли ме?

Упозорити ученике да не плагирају туђе радове! Вредноваће се одговор на тему, оригиналност и креативност. Радови морају да буду лекторисани и читко написани или откуцани у Word формату (величина слова 12, ћирилично  писмо).

Послати по три примерка једне песме или кратке приче (за кратку причу највише једна куцана страна) са свим потребним подацима о аутору, ментору и школи на адресу:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА или донети (доставити) лично. Радове можете послати и електронским путем на адресу fest1prolecnerime@outlook.com.

Конкурс је отворен од 21. марта до 21. априла 2018. године. Аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 24. маја 2018.  у ОШ „Ћеле кула“ у Нишу, где ће им бити уручене награде.

Радови који се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити разматрани. Број радова по ученику и школи није ограничен, али би било добро да ментори направе селекцију и пошаљу само квалитетне радове.

МУЗИЧКИ КОНКУРС

 

Ученици основне школе од 5. до 8. разреда могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе) и изводе композицију за коју сами компонују музику  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње ученици по свом избору могу насловити своју композицију.

Ученици основне школе од 1. до 4. разреда могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе) и изводе композицију коју је за њих неко компоновао  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње по свом избору могу насловити композицију.

Напомена: Ученици изводе нову композицију која досад није извођена на фестивалима. Композиције које се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће ући у ужи избор.

Ученици у свом раду имају подршку наставника ментора који ће композицију (уз обавезно навођење имена композитора и аутора стихова, и звучни пример – ЦД или ДВД), послати на адресу организатора Фестивала:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА МУЗИЧКИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Композиција се може поставити и на Јутјуб. У том случају уз горе наведене податке и линк послати на и-мејл адресу Фестивала  fest1prolecnerime@outlook.com. Снимак може да се направи и мобилним телефоном, уколико нема услова за другачији снимак. Број композиција које школе могу послати није ограничен.  

Конкурс је отворен од 21. марта до 30. априла 2018. године. Aутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 24. маја 2018. у ОШ „Ћеле кула“, где ће им бити уручене награде.

 

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Тема: Илустрација песме „Два пејзажа“ – „У трави се жуте цвјетови“ (прва песма), Владимира Видрића:

ДВА ПЕЈЗАЖА

I.

У трави се жуте цвјетови

И зује злаћане пчеле,

За сјенатим оним стаблима

Крупни се облаци бијеле.

 

И небо се плави високо

Куд нечујно ласте плове; –

Под бријегом из црвених кровова

Подневно звоно зове.

 

А даље иза тих кровова

Златно се поље стере

Валовито, мирно и спокојно –

И с хума се к хуму вере…

 

Учествују ученици од 4. до 8. разреда са по једним ликовним радом урађеним на подлози – хартији величине блока бр. 5. Техника рада је слободна. Сваки рад треба да има маргину (оквир, „рам“) од 1 до 2 см цм и да буде обојен. Сваки рад треба да буде потписан. На полеђини рада написати читким рукописом име и презиме ученика, разред и школу, као и име и презиме наставника ментора, број телефона, адресу школе, и-мејл адресу школе или наставника и телефон за контакт. Испод ових података сваки рад треба да има печат школе. Радове послати поштом или донети (доставити) лично у школу: ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Радови ће бити селектовани и неће се враћати. Најбољи радови биће изложени на Фестивалу. Жири ће сачињавати професори ликовне струке и издвојиће и наградити најуспешније ауторе и њихове менторе.

Ликовни конкурс је отворен од 21. марта до 30. априла 2018. године. Резултати конкурса биће објављени око 15. маја, а аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 24. маја 2018. год, где ће им бити уручене награде.

 

Све активности у вези са Фестивалом Пролећне риме, ноте и слике можете пратити и у истоименој Фесјбук групи (ћирилицом: Пролећне риме, ноте и слике).

https://www.facebook.com/groups/724139950950423/

Ирена Златковић, аутор фестивала

е-пошта: fest1prolecnerime@outlook.com

                                      Основна школа ”Ћеле кула

Ниш, Радних бригада 28

                       Тел./факс (018) 232-979, 533-017

                   е-пошта: oscelekula68@gmail.com    

 

Slične vesti