8.4 C
Belgrade
21/03/2023
konkursi za mlade autore kutak za mlade Srbija

3. Фестивал уметности (поезије, музике и сликарства) „Пролећне риме, ноте и слике“

OŠ Ćele kulaО с н о в н а   ш к о л а   „Ћ е л е   к у л а“   у   Н и ш у

расписује

литерарни, музички и ликовни конкурс

у оквиру смотре дечјег стваралаштва

  1. Фестивал уметности (поезије, музике и сликарства) „Пролећне риме, ноте и слике“

Право учешћа имају ученици основних школа из Републике Србије.

Тема: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“

Радови који се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити разматрани. Број радова није ограничен, али би било добро да ментори направе селекцију и пошаљу само квалитетне радове.

Погледајте посебне услове за сваки конкурс.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Ученици основне школе узраста од 1. до 8. разреда учествују са песмом која одговара теми „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње по свом избору могу насловити свој рад.

Ученици 7. и 8. разреда могу учествовати и са кратком причом која одговара теми: „Најљубавнија прича“ (једна куцана страна).

Упозорити ученике да не плагирају туђе радове. Вредноваће се, поред одговора на тему, оригиналност и креативност. Радови морају да буду лекторисани  и читко написани или откуцани у Word формату (величина слова 12, ћирилично  писмо).

Послати по три примерка једне песме или кратке приче са свим потребним подацима о аутору, ментору и школи на адресу:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА или донети (доставити) лично. Радове можете послати и електронским путем на адресу fest1prolecnerime@outlook.com.

Конкурс је отворен од 21. марта до 21. априла 2016. године. Аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 26. маја 2016. у ОШ „Ћеле кула“, где ће им бити уручене награде.

МУЗИЧКИ КОНКУРС

Ученици основне школе од 5. до 8. разреда могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе) и изводе композицију за коју сами компонују музику  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње ученици по свом избору могу насловити своју композицију.

Ученици основне школе од 1. до 4. разреда могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе) и изводе композицију коју је за њих неко компоновао  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње по свом избору могу насловити композицију.

Напомена: Ученици изводе нову композицију која досад није извођена на фестивалима. Композиције које се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће ући у ужи избор.

Ученици у свом раду имају подршку наставника ментора који ће композицију (нотни пример, текст песме откуцан u Word формату, величина слова 12, ћирилично  писмо, уз обавезно навођење имена композитора и аутора стихова, и звучни пример – ЦД или ДВД), послати на адресу организатора Фестивала:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА МУЗИЧКИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Композиција се може поставити и на Јутјуб. У том случају уз горе наведене податке, послати и линк на и-мејл адресу Фестивала  fest1prolecnerime@outlook.com  . Снимак може да се направи и мобилним телефоном, уколико нема услова за другачији снимак. Број композиција које школе могу послати није ограничен.  

Конкурс је отворен од 21. марта до 30. априла 2016. године. Aутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 26. маја 2016. у ОШ „Ћеле кула“, где ће им бити уручене награде.

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Циљ конкурса: Промовисање и неговање здравог начина и стилова живота; кроз спонтано дружење , кроз игру, спорт (физичка активност); приредбе, излети, учење, екскурзије (путовања); рођенданске журке, концерти, изложбе, вештине (хоби), читање, писање и др.

Тема: Лепота (мог) свакодневног живота

Техника рада је слободна.

Учествују ученици од 5. до 8. разреда са по једним ликовним радом урађеним на подлози – хартији величине блока бр. 5. Сваки рад треба да има маргину (оквир, „рам“) од 1 до 2 см цм и да буде обојен. Сваки рад треба да буде потписан. На полеђини рада написати читким рукописом име и презиме ученика, разред и школу, као и име и презиме наставника ментора, број телефона, адресу школе, и-мејл адресу школе или наставника и телефон за контакт. Испод ових података сваки рад треба да има печат школе. Радове послати поштом или донети (доставити) лично у школу: ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Радови ће бити селектовани и неће се враћати. Најбољи радови биће изложени на Фестивалу. Жири ће сачињавати професори ликовне струке и издвојиће и наградити најуспешније ауторе и њихове менторе.

Ликовни конкурс је отворен од 21. марта до 30. априла 2016. године. Резултати конкурса биће објављени око 15. маја, а аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал 26. маја 2016. год, где ће им бити уручене награде.

Све активности у вези са Фестивалом Пролећне риме, ноте и слике можете пратити и у истоименој Фесјбук групи (ћирилицом: Пролећне риме, ноте и слике).

Тим за припрему и реализацију фестивала

е-пошта: fest1prolecnerime@outlook.com

Основна школа ”Ћеле кула

Ниш, Радних бригада 28

Тел./факс (018) 232-979, 533-017

е-пошта: oscelekula68@gmail.com      

Slične vesti