16.8 C
Belgrade
13/06/2024

Month : август 2022

nove knjige Pavle Simić Srbija

Pavle Simić – Tišina dolazi

KR
Objavljena je knjiga pesama Pavla Simića Tišina dolazi. Prva knjiga Pavla Simića Tišina dolazi tekstualno je štivo koje korpusu nepregledne građe ljubavne poezije pripada, kako po tematskim sklopovima u njoj, tako i po karakteristikama samog pesničkog pisma. Ono samo napisano je treperavim rukopisom, drhtavim u kom su sadržane sve amplitude......
Nebojša Andrić nove knjige Srbija

Nebojša Andrić – Nije mi žao

KR
U prodaji je zbirka pesama Nebojše Andrića Nije mi žao. Naslovom „Nije mi žao“ autor ograđuje vremenski okvir svog života, uzimajući za motiv knjige preispitivanje sopstvene uloge u proteklim događajima. Čitajući, vidimo da borba kao takva dominira u opisanim dogodovšinama i životnim tumbanjima. Pritom, pesnik nekada koristi narativni oblik, nekada......
Nataša Stanojković nove knjige Srbija

Nataša Stanojković – Govor srca

KR
U prodaji je zbirka pesama Natašе Stanojković Govor srca. Ako je prva knjiga Nataše Stanojković bila najava nove pesnikinje srpskoga juga, ova je samo ohrabrenje u autorkino dublje poniranje začetih tema, zanimljivih opservacija života, produbljenije spoznaje same sebe i potvrda njenog pesničkog dara. Pesnikinja, na doživljaj sveta, produbljuje i grana......
Maja Radović nove knjige Srbija

Maja Radović – Slušam te

KR
U prodaji je zbirka pesama Maje Radović Slušam te. Ovo su pesme sumiranja pređenog puta i naročiti „obračun“ onoga što jeste sa onim što je moglo biti. Okupljene u krugove koji provode kroz različite emocije i situacije, od onih na ivici posrnuća do pesama koje ohrabruju i pozivaju na igru......
Jovan Terzić nove knjige Srbija

Jovan Terzić – Erupcija beskrupulozne elokvencije

KR
U prodaji je zbirka pesama Jovana Terzića Erupcija beskrupulozne elokvencije. Ovu knjigu pomalo ironičnog naslova odlikuju bujna misaonost i emocionalnost. Najčešće su upućene drugom licu, ali ima i monoloških delova koji promišljaju sudbinska i planetarna pitanja, ponekad sa humorističnom distancom, ponekad sa patosom neizbežnog bola. Pesnik zna da osim opaženih......
Dejan Milošević nove knjige Srbija

Dejan Milošević – Baza

KR
U prodaji je roman Dejana Miloševića Baza. Od trenutka kada izroni iz beogradskog pristaništa i uputi se jutarnjim vozom do Ripnja narator upečatljivo slika ambijente kroz koje prolazi i koje intenzivno doživljava. Beograd će se pojaviti još nekoliko puta u kafanskim ogovaranjima „džet-seta“, kao i u pomodnim posetama „prirodi“ i......
Ivo Andrić nove knjige Srbija

Sve pesme Ive Andrića

KR
U prodaji je 18. knjiga u biblioteci Opus – Sve pesme Ive Andrića. Prvu pesmu, „U sumrak“, štampao je u Bosanskoj vili 1911. godine. Do Prvog svetskog rata u tom časopisu je objavio još četiri pesme. Po jedna se pojavila u istom periodu u takođe značajnim glasilima – Savremeniku i......