25.1 C
Belgrade
08/06/2023
region Slovenija vizuelne umetnosti

2.međunarodno trijenale keramike-poziv

 

url:http://www.unicum.si

2.međunarodno trijenale keramike-UNICUM 2012 dešavat će se od 15.maja do 30.septembra 2012.godine u Ljubljani,Slovenija.

Naglasak trijenala je popularizacija i prezentacija savremene keramike kao nezavisnog područja unutar umjetničke prakse.Trijenale je veza između međunarodnog i slovenskog prostora.Svrha mu je elementarno umjetničko istraživanje u vezi sa savremenom misli;karakter savremenosti daju individualnost,razvoj osobnog umjetničkog jezika obogaćenog tradicionalnim utjecajima starih tehnologija.

Program obuhvaća takmičarski dio,te popratna događanja i izložbe.Takmičarski dio i međunarodna studentska izložba organizuju se u Mariboru,a ostala događanja i izložbe odvijaju se na različitim mjestima u Sloveniji.

U takmičarskom dijelu mogu učestvovati pojedici ili grupe koji rade u mediju keramike.Svaki sudionik može prijaviti do tri rada.Mogu se prijaviti i radovi koji uključuju i druge materijale s tim da ne smiju biti dominantni.Radovi ne smiju biti stariji od tri godine.

Autori i autorice treba da pošalju:

  • Popunjenu prijavnicu;
  • Tri fotografije svakog rada,odgovarajućeg kvaliteta za štampu,format JPG ili TIF ,300 dpi,sa oznakama kao na prijavnici;

Materijali se ne vraćaju.Međunarodni žiri,na temelju poslanih fotografija,odabrat će radove za Trijenale tokom decembra 2011.Selekcija se vrši na temelju kreativnosti,snage umjetničkog izraza ,oblikovanja te tehničke kvalitete.

Konkurs ostaje otvoren do 31.oktobra 2011.

Primljeni radovi moraju biti dostavljeni do 30.aprila 2012. na sljedeću adresu:

II International Ceramic Triennial Unicum 2012

European cultural and tehnological centre Maribor

Streliška cesta 150

2000 Maribor

Slovenia.

Prijavnicu poslati na:

ZDSLU

Komenskega 8

 

000 Ljubljana

Slovenia

ili putem  E-mail adrese:

unicum2012@gmail.com

Slične vesti