11.9 C
Belgrade
24/03/2023
Crna Gora drama književnost

2. Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori Примљене x

assitej crna goraASSITEJ CENTAR CRNA GORA

 – UDRUŽENJE ZA RAZVOJ POZORIŠTA ZA DJECU I MLADE

 u saradnji sa KOTORaRT KOTORSKIM FESTIVALOM POZORIŠTA ZA DJECU I

GRADSKIM POZORIŠTEM PODGORICA

raspisuje

Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori

Cilj konkursa je da utiče na razvoj crnogorske dramske literature za pozorište za dječiju i mladu publiku.

Pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Republike Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Republici Crnoj Gori.

Konkurs se organizuje bijenalno.

Dramski tekst mora biti autorski, neobjavljen i neizveden.

Dramski tekst može biti namijenjen dramskom ili lutkarskom pozorištu.

Prijava na konkurs

  • Tekst potpisan šifrom u tri (3) primjerka i sa obaveznom naznakom da li je namijenjen za djecu do 12 godina ili za mlade od 12 godina na dalje, te da li je napisan za dramsko ili lutkarsko pozorište
  • CD sa kopijom nepotpisanog teksta, označenog šifrom, u PDF formatu
  • Zatvorena koverta sa sljedećim podacima: ime i prezime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti, naslov teksta i šifra pod kojom je dramski tekst bio poslan
  • Izjava o saglasnosti da ASSITEJ centar Crna Gora, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica imaju pravo na objavu i praizvedbu djela

Krajnji rok za slanje: 15. jun 2015. godine (u obzir se uzima datum na poštanskom pečatu).

Tekstove i ostalu dokumentaciju slati na adresu: Kotorski festival pozorišta za djecu (za ASSITEJ centar Crna Gora), Stari grad b.b., 85 330 Kotor.

Učesnik može poslati najviše 2 djela.

Nagrada: 3000 eura neto, praizvedba u koprodukciji Gradskog pozorišta Podgorica i KotorArt Kotorskog festivala pozorišta za djecu i prevod na engleski jezik.

ASSITEJ centar Crna Gora, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica stiču pravo da isplatom nagrade objave, dramaturški obrade, pripreme i izvedu nagrađeni dramski tekst. Navedeni nosioci prava se obavezuju da najduže u roku od 2 godine izvedu nagrađeni dramski tekst.

Nagradu dodjeljuje tročlani stručni žiri u skladu sa pravilnikom koji će donijeti ASSITEJ centar Crna Gora.

Članovi žirija su Maja Todorović (dramaturškinja), Dubravka Drakić (glumica) i Boris Liješević (pozorišni reditelj).

Osnovi kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrijednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem.

Žiri će objaviti svoju odluku u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 15. jula 2015. godine.

Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

Rukopisi se ne vraćaju.

Dodatne informacije na: assitejcrnagora@gmail.com

 

SAOPŠTENJE

Poštovani/e,

Obaviještavamo Vas da ASSITEJ Crna Gora – udruženje za razvoj pozorišta za djecu i mlade, u saradnji sa KotorArt Kotorskim festivalom pozorišta za djecu i Gradskim pozorištem Podgorica raspisuje konkurs za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori. Uspostavljanje ove nagrade ima za cilj da podstakne razvoj crnogorske dramske literature za pozorište za dječiju i mladu publiku.

Konkurs je otvoren od 18. februara do 15. juna 2015. god., a pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Republike Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Republici Crnoj Gori. Konkurs se organizuje bijenalno.

Nagrada podrazumijeva novčani iznos od 3000 eura, praizvedbu u koprodukciji Gradskog pozorišta Podgorica i KotorArt Kotorskog festivala pozorišta za djecu u pozorišnoj sezoni 2015-2016. godine i prevod na engleski jezik. Tekstovi koji uđu u najuži izbor konkursa biće preporučeni za izvođenje i dalju afirmaciju.

Žiri u sastavu: Maja Todorović, dramska spisateljica i dramaturškinja, Dubravka Drakić, glumica i Boris Liješević, pozorišni reditelj donijeće odluku o nagradi i saopštiti rezultate konkursa  najkasnije do 15. jula 2015. god.

Pravo učešća imaju samo originalni, neobjavljeni i neizvođeni dramski tekstovi. Osnovni kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrijednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

Štampane tekstove potpisane šifrom u tri primjerka i sa obaveznom naznakom da li je tekst namijenjen za djecu do 12 godina ili za mlade od 12 godina naviše, te da li je napisan za dramsko ili lutkarsko pozorište, kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, označenog šifrom, u PDF formatu, treba dostaviti poštanskim putem. U velikoj koverti sa tekstovima potrebno je poslati i zatvorenu kovertu sa sljedećim podacima: ime i prezime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti, naslov teksta i šifra pod kojom je dramski tekst bio poslat, te izjavu o saglasnosti da ASSITEJ centar Crna Gora, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica imaju pravo na objavu i praizvedbu djela. Isti autor može poslati najviše dva djela, a rukopisi se ne vraćaju.

Tekstovi se dostavljaju najkasnije do 15. juna 2015. (u obzir se uzima datum na poštanskom pečatu) na adresu: Kotorski festival pozorišta za djecu (za ASSITEJ centar Crna Gora), Stari grad b.b., 85 330 Kotor.

Tekstovi koji su u suprotnosti sa navedenim pravilima prijave neće biti uzeti u razmatranje. Dodatne informacije moguće je dobiti putem mejla assitejcrnagora@gmail.com.

Slične vesti