8.4 C
Belgrade
06/12/2022
fotografija kutak za mlade Srbija

2. Konkurs "FENIX FINE ART PHOTOGRAPHY“ 2010

Želja nam je da predstavimo mlade stvaraoce umetničke fotografije, koji su se školovali na raznim domaćim i stranim akademijama.Izborom mladih autora, galerija Feniks želi da podrži savremenu umetničku fotografiju, koja danas postoji paralelno sa ostalim granama vizuelne umetnosti.
Izložba će biti održana od 29. juna do 17. jula 2010. godine.

Propozicije Konkursa:

Naziv Konkursa: 2. KONKURS FENIX FINE ART PHOTOGRAPHY
Organizator: Galerija „Feniks“;
Učešće: Pravo učešća na konkursu imaju mladi diplomirani fotografi do 35. godina starosti;
Tema: FINE ART fotografija;
Broj radova: Na konkurs dostaviti jednu fotografiju;
Format: Maksimalna dimenzija fotografije sa ramom 50×60 cm (radove obavezno opremiti – uramiti);
Potpis: Na poleđini fotografije (rama) obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, zvanje, naziv fotografije, godinu nastanka, mesto, adresu, telefon, e-mail;
Participacija: 1000 din.;
Kalendar:
Prijem radova: od srede 23. do petka 25. juna 2010. (12-18h)
Žiriranje 25. juna
Rezultati će biti objavljeni 26. juna na adresi
http://www.ulupuds.org.rs/Konkursi.htm
Preuzimanje odbijenih radova subota 26. i nedelja 27. juna (12-18h)
Autorima čiji rad nije prihvaćen biće vraćena participacija
Preuzimanje radova na kraju izložbe: subota 17 jul 2010. (12-18h);
Galerija nije u mogućnosti da pravi duže rokove za preuzimanje radova jer nema depo
Dostavljanje radova:
Konkursne radove treba dostaviti organizatorima od 23. do 25. juna 2010. godine na adresu:
GALERIJA „FENIKS“, ZA KONKURS, BEOGRAD, TADEUŠA KOŠĆUŠKA 28

Napomena :

Fotografiju za izložbu dostaviti lično (ne poštom) Galeriji „Feniks“. Za potrebe izrade kataloga, plakata i pozivnica potrebno je uz fotografiju dostaviti CD sa fotografijom 6x9cm/300 dpi, u TIFF formatu, portretom autora, kratkom biografijom i kontakt podacima. Obavezno popunite prijavu koja se nalazi na sledećoj strani i dostavite je zajedno sa fotografijom i uz prijavu predajete participaciju

GALERIJA FENIKS
Tadeuša Košćuška 28, Beograd
http://www.arte.rs/sr/galerije/galerija_fenix-505/
e-mail: galleryfenix@sezampro.yu
kontakt osoba za Galeriju Feniks:
Branka Pavić Basta, tel. 32 85 951, 064 94 36 530
Galerija radi svakim danom od 11-19 časova sem nedelje i ponedeljka

Slične vesti