0.7 C
Belgrade
28/01/2023
Srbija zemlja

1002 ВРСТЕ ПЕСНИКА

   Милош Ристић

                                           1002 ВРСТЕ ПЕСНИКА:                    

                                                                                  По критеријуму штимунга осећајне сфере

_knjiga-znakКњишки песници, канцеларијски песници (књишки је Миљковић, канцеларијски Назор), преосећајни песници, боемски, митолошки, љубавни, алкохолички, онтолошки, полемички, распусни, отпусни, отказни, доказни, показни, дисциплински, полицијски, сентенцијски, историчарски, једвајасни (зову их херметички), рапсоди, псеудо, нацијски, ненацијски, кукавни, екстатични, меланхолички, нихилични, лични, не-лични, антилични, намерно-невични, прични, приповедачки, меморијски, мемоарски, есејски, игрожанровни, сановни, снени, уснули (Десанка Максимовић), буновни, бунтовни, јаросни, пакосни, пркосни, судбоносни, знаковски, смицалички, лавиринтски, критични, критичарски, чисти, нежни, бели, снежни, глухотски, белински (мајстор глухота и белина је Настасијевић), симболички, удворички, симболијски, пародијски, аутопародијски, механички, машинеријски, технички, техницистички, вокабуларистички, ненародски, народнији, убутаторсконародни, наводнолуксузни, тонобаксузни, кружни, фрагметарни, аутохтони, ауторитативни, ексламативни, загонетни, туп-опонентни, иманентни, препотентни, перманентни, с-перманентни (Буковски), еротизовани, окретни, тачни, тренутни, сређујући, дорађујуће-прерађујући, траговни, дистихни, катренски, поемски, дугострофични, досадни, занимљиви песници, певљиви, једночитајућезанимљиви, шесточитајуће занимљиви, увекнови, опсесивни, прозрачни, презначни, празначни, дволични, двосмислени, виспрени, надмени, тркачки, андерграунду улагивачки, такмичарски, песници чари, песници ума, песници разумски, песници рама, песници светла, песници таме, етнографски песници, градски, урбани, урбанизовани, псеудорбани, наркотички (Колриџ), наркомански (америчка бит генерација песника), сомнабулички, аутопоетски, метапоетички, књижевноисторички, пијачни (Добрица Ерић – Ерица Добрић – ,,и крушке . . . и јабуке . . . и котарице у којима носе шљиве и . . .“), цик-цак-песници, мелодички, мелодични, сирови, пејзажни (Матош), фотографски, ортографски, кованички (Костић Лаза), новоречити (Сарајлија), ортоепски (Настасијевић), лапурлатистички, хедонистички, конструкционистички, протезијски, етички, миметички, реалистички, квазимодерни (зову их и постмодернистички), течни, сипајући, поентиски, насловнистички и насловнирајући, имагинаторни, неологистички, логички, алогички, хришћански, сатанистички, хришћаноидни, апокалиптични, елиптични, скептични, песимистички, оптимистички, алтруистички, chill-ни, чулни, заљубљивачки, истраживачки, откривалачки, онирички, песници псовки, песници бројки, саживљенички и њима супротни хиљадупесамски (пикасовски), песници речи, песници дела, песници јела (Чарлс Симић), песници улица и квартова, песници маште, јововски песници, моралистички, утилитаристички, милитаристички, пацифистички, послератни, песници у рату (Дединчев песнички дневник заробљеника 60 . . . . . .), песници о рату, чежњиви, саблажњиви, одзвањиви, непонављајући, песници апсурда, лудистички, виталистички, надреалистички надреални и надреалистични, тричарски, ненабројани, искричасти, скулптурни, песници там-тама (проафрички), визионарски, антиципирајући, географски, песници ноћи, песници дана, песници вечери (Дучић, Шантић, Јакшић и Илић у својој песми о вечери), песници смрти, гробљански песници, хаику-песници, петраркисти, барокни, фрескоидни, нарцисоидни (сви песници су у почетку нарциси; песник који није нарцис није прави и велики песник већ лажош), песници крика, песници вапаја, песници трзаја, п. преображаја, п. надражаја, п. утиска, п. отиска, п. притиска, п. стиска, песници рада, песници о раду, социјални песници, антрополошки, мисаони, рефлексивни, мислени, песници тезе, песници језе, гротескни, вампирски, песници привиђења, п. провиђења, п. отуђења, п. јавног мњења, п. хтења, п. не-хтења, п. мора, п. гора, филозофски песници, апозицијски, п. реда (Дучић), п. нереда, п. кадра (Превер), п. секунде (Октавио Пас), п. смисла, п. бесмисла, п. антисмисла, п. неосмислености, п. киша, п. сунца, п. ветра, п. птица, колекционистички, иновацијски, акцијски, функционалистички, дневнички, синтагматски, п. слободног стиха, п. слободе стиха, п. слободе, слободни песници (четири различите категорије), п. љубави, љубавни песници, песници о љубави, песници уз љубав, п. за љубав (заводнички), п. старости, п. баналности, дидактички, класицистички, класични, експресионистички, глобалистички, п. машина, п. националних мањина, блуз-песници, рок-песници, реп-песници, п. кича, п. шунда, баљезгатори, класификатори, идентификатори, контемплатори, кондензатори, трансформатори, дестилатори, диктатори, версификатори, релациони, реакциони (Мајаковски), рурални, урбани, сеоско-градски (Јесењин), раноумрли, доживотни, песници на кратко (Рембо-младост и прекид), наследни (Илићи-песници), женски песници, дечји песници, зрели песници, п. у зрелим годинама, несазрели, никад сазрели, рецепцијски, рецепционистички, штандовски, куловски, саркастични, фантастични, фантастички, фантазмагоријски, алегоријски, дионизијски и аполонски (прочитај Рађање трагедије Фридриха Ничеа), п. вере (Кјеркегор), колоритни, алгоритни, симетрични, праволинијски, доживљајни, оживљајни, иживљајни, авајни, евоцирајући, карикирајући, интерполирајући, мистификатори, илузивни, алузивни, п. кода, п. мода, п. хода (који пишу при ходању-властити пример-шетање градом пишући у мобилном телефону), п. врана, п. кафана (Јакшић), посматралачки, проматралачки, сажвакалачки, преживалачки, п. рефрена, п. сена, п. сенки, п. времена, п. простора, п. хора, химнички, оглед-песници, експериментални, ментални, метални, аудитивни, пустоловни, п. шкриња и старине, п. висине, п. дубине, п. глине, п. прашине, п. истине, ретроспективни, п. детињства, п. за децу, перспектива песници (Змај), дубровачки, делиријумски, родољубиви (род), очински (оци рода), отаџбински (и род и оци рода су у центру пажње), библијски, епски, драмски, лирски, прозни, неурозни, п. легенда, метафорски (Миљковић се противио метафорском певању иако је његова поезија пуна метафорских нивоа), анафорски, реторски, питалачки, узвични, дијалекатски, дијалектички, мајеутички, лунатички, цитатни, парафразни, фразни, украсни, мото п., хировити, плаховити, каменорескни, наговештајни, обавештајни, лај-лај-песници, дочарајни, плошни, физиолошки, физички, испитивачки, одсечни, трошни, крошњичави (китичавски), воајерски, замишљавалачки, премишљатни, умишљати, домишљати, једнократни (једна квалитетна збирка и ниједна после), клишести, злочести, бабски, добронамернистички, жустри, ткачки, видри, ведри, пластични, симпатични, антипатични, лакосхватични, тужбалички, бајковити, басмовити, здравички, клетвични, уклети песници, признати, предсмртпризнати, тајновити, многоликни (са више стилова и атмосферних приступа), опори, оптички, артични, хипнотички, суматраистички, војиславистички, антагонистички, п. контраста, бљештави, крештави, пиштави, фиштави, свештави, формални, п. нормалног, п. абнормални, п. паранормалног, п. фаталног, фаталисти, п. душе, п. духа, п. уха, п. слуха, п. укуса, песници-евнуси, п. руха (облачитељи), окидачи, проводачи, подводачи, провокатори, учитељи, скучени, недокучени, именични, глаголисани, придевисани, реч-песници, заменични, надлични, одлични, несрични, рецикљиви, рецитативни, рецитаторски, говорљиви, певљиви, тумачљиви, сиви, шарени, живи, барени, поховани, криви, п. искривљене перцепције, сензуалистички, еуфорични, п. дијаболичне перспективе, нонсенсни, опсесивни, процесни, п. на тацни, пливајући (одговара им свака песничка форма коју користе), основни, савремени, први, будући, свевремени, вечни, високопарни, немарни, тренутни, прихваћени, одбачени, вољени, презрени, поштовани, омаложавани, интелектуализовани, затворски (Вијон), академски, прозападни, они који су ушли у уџбенике, они који нису, несхваћени, полусхваћени, једвасхваћени, погрешносхваћени, претераносхваћени, тлачени, нађени, откачени, непоновљиви, рехабилитовани, праћени, награђени, повлађени, осредњи, водећи, претече, предводници, п. власти, п. сиротиње, окретни, покретни п., п. на положају, п. покрета, убијени, заташкани, покрадени, п. риме, идејни, учени, саморазвојни, обучавани, тренирани, специјализовани, случајни, залутали, песници који су престали, п. очаја, п. бескраја, локални, п. облака, п. звезда, опевачи девојачких лепота, п. задатка, п. струја, п. ван песничких струјања, опширни, мирни, детаљни, строги, рационални, ирационални, избрушени, незавршени, скрушени, смушени, п. истока, п. запада, хладни, умерени, одмерени, прекомерни, неумерни, конфузни, фузни, свефузни, дискусни, искусни, преукусни, п. топлине, антипоетски, цивилизацијски, п. породице, неизвесни, прорачунати, обрачунати, обрачунљиви, неурачунљиви, препоручљиви, непрепоручљиви, проницљиви, кретљиви, сетни, сметљиви, отегнути, напрегнути, користљиви, коришћени, искоришћени, п. набреклог смисла, п. напуклих значења, излизани, превазиђени, узидани, виђени, познати, препознати, непознати, нагли, спонтани, оковратни (имају мало одличних песама али су те дијамантске огрлице), повратни, превратни, бесповратни, преплатни, неисплатни, неисплативи, лакоблативи, п. платна, обазриви, презриви, сналажљиви, п. корова, антички, римски, анонимни, неидентификовани објекти, некласификовани, прекласификовани, глорификовани, наглашиви, недоречени, спречени, лечени, неизлечени, неизлечиви песници, протеривани, п. наслеђа, авангардисти, трагоси, окупатори смисла, прокуратори живота, избегавачи поенте, архитекте, профете, аскете, слабићи, шмекери, шкртице значења, продавци смислова, шарови, бурзови, елита, шљам, пијанице, бламови, људине, дворске луде, лудаци, незналци, свезналци, творци, маргиналци, богови, анђели, деца, хуље, вечни представници руље, мапе, величине, слине, амбасадори, тореадори, имитатори, колонизатори искуства, нуле, драгуљи нације, генерацијски, генерациони, асонанцо-алитерацијски, калорични (са много риме у стиху), п. квара, п. поремећаја, песници који не дају изјаве медијима (Превер), самотумачки, хвалисавалачки, рвачки (који се рву са формом), маратонци (песници – до смрти), псеудофикцијски, научнофантастични, наивни, п. научних речи израза, женомрзни, људскомрзни, ласцивни, иронијски, метатонијски, метонимијски, сократовски (који почну са НЕ ЗНАМ), егзистенцијалистички, оргазмички, плазмички, електрички, епиграмски, епитафски, систематски, лабави, шкрбави, п. осмуђеног израза, разуђени, п. ситуације, ситуирани, п. сукоба, ентеријерни, екстеријерни, мерни, кочоперни, првим песмама верни, преиспитивачи продукта националног (Црњански), антинационално-национални (опет Црњански), п. хемије, п. алхемије, п. верности, п. блуда, п. скаредности, п. чедности, весници (сваки би песник то требао бити али није), понављачи, настављачи, букаџије, мирођије, судије, питорескни, свесни, подсвесни, несвесни, надсвесни, присвесни, освесни, у свести, из свести, асвесни, песници противни, песници говеда која се лижу међусобно (рекао Стерија Поповић), микрофонисти, виртуози, импровизацијски мајстори, п. нарације, п. градациони, информациони п., конформисти, декларативни, интуитивни, интуицијски, подривни, подригациони, умивни, мамурни, умилни, осилни, силни, куражни, витражни, пасажни, амбалажни, одважни, преважни, тиражни, п. који су наслови на универзитету, који су имена школа и улица, појмови за презир, будале, лоши синови, оно уместо чега је добро да мајка роди камен (види Бодлерову песму БЛАГОСЛОВ) и они који су добри за свако време, споменици, прах, узори, извори, грешке, изданци савршенства, идеали, п. бласфемија, п. владара, п. дара, п. труда, п. мошти, п. кости, п. злости, п. ничега, п. нечега, п. чега, упитни песници, п. космоса, п. логоса, п. штоса, п. коса, п.оса, п. славуја, п. гавранова, п. лабуда, п. албатроса, п. дијалога, п. Бога, атеистички, антижанровски, п. неочекиваног, неочекивани песници, против очекиваног очекивани, клишеирани, клишни, п. на мишиће, мутни, окултни, окрутни, акутни, суруткни, апстрактни, психолошки, нагонски, анималијски, аномалијски, олошки, кицошки (Драинац), сликовни, оковни, тешки, оловни, минијатурни, опскурни, клавијатурни, молски, дурски, долски, џим-морисни, мирисни, бојни, вољни, акварелни, пркосни, депресивни, пивни, кивни, марни, парни, парнички, п. права, драматички, лаички, спарни, мразни, циклусни, периодички, периодни, природни, винородни (зову их анакреонски), сродни, плодни, антиподни, околишници, позивници, чворци, борци, комарци, чварци, осорни, метежни, хаосни, претежни, радосни, напрасни, красни, расни, п. масног тона, п. бонтона, дилемски, проблемски, проблематични, асматични, матични, индивидуалистички, вакуумски, фактумски, ракунски, прецизни, цинични, рачунски, клинички, систематични, јутарњи, подневни (Ниче је поетску прозу филозпфску писао у подне), граматични, говорни, описни, путописни, боси, андерграундни, постхумни, колумни, волумни, сумни, суманути, загробни, улични, бучни, вучни, мучни, утучени, претучени, препоручени, сручени, укључени, ангажовани, кључни, срдачни, живахни, динамични, пресецајући, врцајући, кашљуцајући, муцајући, штуцајући, храмајући, аријски, амброзијски, историјски, индустријски, модерни, домодерни, квазимодерни, неомодерни, постмодерни, песници Великог поста Модерне (тренутно стање), магловити, наговештаваоци, шаптачи, редитељи, оскрнавитељи, пратиоци, схватиоци, преносиоци, полтронски, електронски, штампани, умишљени, скрибомански, телеопатски, информацијски, генерацијски, овацијски, шарлатани, перформансни, гласни, часни, тасни, половични, пословни, часописни, хормонски, шатронски, тонски, семантички, пландовански, жустри, брзи, п. целолепних песама, целојасни, целоемоционални (осмислио Б.Поповић), грациозни, корозни, ћелијски, челични, п. хистерије, п. врлине, п. елана, п. мана, п. доброте, п. отпора, п. чвора, расплетени, расплетни, финиширајући, упрошћавајући, забављајући, успављајући, енигматични, решавајући, п. скица, п. лица, п. тела, п. вица, песници . . .

 

*ТЕРМИНИ ИЗ РЕЧНИКА СУ ДОСТУПНИ СВАКОМ КРИТИЧАРУ И ЛАИКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ . . .

Ниш,  20. 06. 2010. – 06. 08. 2010.

Slične vesti

1 comment

Milos 30/12/2012 at 10:33

Tekst pripada teoriji knjizevnosti, tacnije teoriji poezije.

Comments are closed.