21.5 C
Belgrade
09/06/2023
Bosna i Hercegovina fotografija region

„Prozor-rama 2010“ – 2. međunarodni salon fotografije

1. Organizator
UDRŽENJE UMJETNIKA “ ART WORK “ – Prozor.
2. Učešće
Pravo učešća imaju fotografi iz cijelog svijeta.
3. Tema i broj radova
3.1. Za učešće na 2. MEĐUNARODNOM SALONU FOTOGRAFIJE autori konkurišu sa crno-
bijelim ili kolor radovima u digitalnom obliku. . Maksimalan broj radova je četiri (8), dimenzija
20x30cm u 300 dpi i JPG formatu na CD-u.
Tema je slobodna. Fotografije moraju biti obilježene rednim brojevima u folderima isto kao u
prijavi. U folderu svake fotografije treba staviti slijede će podatke:
– Ime autora,
– Naziv fotografije na jednom od zvaničnih FIAP jezika ( ili neka druga identifikacija),
– Broj kojim je označen rad u kolekciji, mora da odgovara broju kojim je isti označen u prijavi.
Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu ne će biti žirirani.
4. Kotizacija
Za 2. MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE kotizacija za u češće iznosi 10 EVRA ili 15 US$.
Novac slati zajedno sa CD-om i prijavom.
Za učešće u obe kategorije ( crno-bijela + kolor) kotizacija iznosi 15 EVRA ili 20 US$.
5. Žiri izložbe:
Ozren Božanović,KMFAUFBIH, A FIAP /Bosna I Hercegovina/
Dragan Prole, KMFAUFBIH, AFIAP /Bosna i Hercegovina/
Milorad Kašćelan, KMFAUFBIH,AFIAP /Bosna i Hercegovina/
Šljivo Husein , FA1AUFBIH, Prof.likovne umjetnosti, dipl Grafičar
Odluka žirija je konačna.
FIAP Patronage number 2010/164
126 IF 2010
6. Nagrade
2 X FIAP-zlatna, srebrna, bronzana medalja i pet pohvala
7. Katalog
Svi učesnici dobijaju katalog izložbe.
8. Primjedbe
Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promociju izložbi bez plaćanja
naknade za autorski honorar. Organizator će sa radovima pažljivo postupati, ali ne može preuzeti
odgovornost za štete nastale u transportu.
9. Kalendar izložbe
Prijem radova …………………………………………………………………………. do 01.12.2010.
Žiriranje ………………………………………………………………………………………. 11.12.2010.
Rezultati žiriranja…………………………………………………………………………….21.12.2010. www.prozor.net,
www.fotobih.ba, www.fotoss.org, www.fotosavez.com
Izložba ……………………………………………………………………………..26.12.2010 – 15.1.2011.
slanje kataloga …………………………………………. do 30.03.2011.
10. Dostavljanje radova
Radove zajedno sa prijavom poslati na adresu:
UDRŽENJE UMJETNIKA “ ART WORK “
P.P. 25
88440 PROZOR
Bosna i Hercegovina
11. Kontakti
artworkbih@yahoo.de +387 63 232 681 Šljivo Husein

PRIJAVA
„ PROZOR-RAMA 2 0 10“
2. MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE
Nazivi fotografija
CRNO-BIJELA SEKCIJA
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
Nazivi fotografija
COLOR SEKCIJA
1.________________________
2.________________________
3.________________________
4.________________________
Podaci o autoru
Ime i prezime__________________________
Zvanje_______________________________
Adresa_______________________________
Mjesto_______________________________
Telefon_______________________________
e-mail________________________________
Foto klub_____________________________
Zemlja autora__________________________
Potpis
_________________________
FIAP Patronage number 2010/164
126 IF 2010

Slične vesti