12.8 C
Belgrade
01/04/2023
konkursi za mlade autore kutak za mlade Srbija

Фестивал уметности (поезије, музике и сликарства) „Пролећне риме, ноте и слике“

skola cele kulaО с н о в н а   ш к о л а   „Ћ е л е   к у л а“   у   Н и ш у

расписује

 литерарни, музички и ликовни конкурс

 намењен ученицима основних школа у оквиру смотре дечјег стваралаштва

 Фестивал уметности (поезије, музике и сликарства) „Пролећне риме, ноте и слике“

Фестивал се ове године први пут реализује поводом Дана школе ОШ „Ћеле кула“ у Нишу и одржаће се у месецу мају, симболу бујног пролећа и расцветале љубави, као подршка деци у литерарном, музичком и ликовном стваралаштву.

Циљ смотре је допринос развоју дечије креативности и талената, маркетинг Основне школе „Ћеле кула“ и града Ниша, подршка учитељима, наставницима српског језика, музичке културе и ликовне културе за даљи рад у настави и у ваннаставним активностима.

Смотра се организује као међуокружно такмичење ученика школа Нишавског, Топличког и Пиротског округа, са циљем да у будућности добије виши ниво такмичења, а уколико  на конкурс буду пристигли и радови ученика из других округа Републике Србије, биће уважени и ући ће у конкуренцију за награде.

Тема: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“

Ова тема важи за сва три конкурса, а у оквиру ње ученици по свом избору могу насловити свој рад. Радови који се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити разматрани. Конкурс у све три категорије је отворен од 21. марта до 25. априла 2014. године. Резултати конкурса биће објављени после првомајских празника, а аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал (друга половина месеца маја), где ће им бити уручене награде.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Литерарни конкурс је искључиво поетски. Ученици основне школе узраста од 2. до 8. разреда учествују са једном песмом која одговара теми „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње ученици по свом избору могу насловити свој рад. Радови који се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити разматрани. Број песама које школе могу послати није ограничен, али би било добро да ментори направе селекцију и пошаљу само квалитетне радове. Упозорити ученике да не плагирају туђе радове. Вредноваће се, поред одговора на тему, оригиналност и креативност.

 Радови морају да буду лекторисани  и читко написани или откуцани u Word формату (Calibri Body“, „Arialили „Times New Roman“ документ, величина слова 12, ћирилично  писмо). Треба да буду потписани и да садрже: име аутора песме, одељење и назив школе, име наставника ментора, адресу школе, телефон, и-мејл школе или наставника и телефон за контакт.

Послати по три примерка једне песме са свим потребним подацима о аутору и школи на адресу:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА или донети (доставити) лично. Песме могу да се пошаљу и електронским путем на адресу fest1prolecnerime@outlook.com уз обавезну напомену да су исте већ послате поштом или достављене школи. Конкурс је отворен од 21. марта до 25. априла 2014. године. Резултати конкурса биће објављени после првомајских празника и аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал (друга половина месеца маја), где ће бити уручене награде.

МУЗИЧКИ КОНКУРС

Ученици основне школе од 5. до 8. разреда, који могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе) изводе композицију за коју сами компонују музику  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње ученици по свом избору могу насловити своју композицију.

Ученици основне школе од 2. до 4. разреда, који могу учествовати појединачно или у групи (навести име групе), изводе композицију коју је за њих неко компоновао  на своје или на туђе стихове који одговарају теми: „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“, а у оквиру ње по свом избору могу насловити композицију.

Напомена: Ученици изводе нову композицију која досад није извођена на фестивалима. Композиције које се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће ући у ужи избор.

Ученици у свом раду имају подршку наставника ментора који ће композицију (нотни пример, текст песме откуцан u Word формату „Calibri Body“, „Arial“ или „Times New Roman“ документ, величина слова 12, ћирилично  писмо, уз обавезно навођење имена композитора и аутора стихова, и звучни пример – ЦД или ДВД), послати на адресу организатора Фестивала:  ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА МУЗИЧКИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Композиција се може поставити и на Јутјуб. У том случају уз горе наведене податке, послати и линк на и-мејл адресу Фестивала  fest1prolecnerime@outlook.com  . Снимак може да се направи и мобилним телефоном, уколико нема услова за другачији снимак. Број композиција које школе могу послати није ограничен, али треба водити рачуна о квалитету.  

Конкурс је отворен од 21. марта до 25. априла 2014. године. Резултати конкурса биће објављени после првомајских празника, а аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал крајем маја, где ће бити уручене награде.

 ЛИКОВНИ КОНКУРС

На овом ликовном конкурсу учествују ученици од 5. до 8. разреда, а једна школа може послати највише 10 најбољих радова.

Ликовни педагози треба да заинтересују ученике и да изаберу најкреативније радове који ће представљати школу. Зато је потребно испунити следеће пропозиције: Радове радити на папиру максималне величине блока бр.5 (40*30 цм). Сваки рад треба да буде у боји и да има маргину (паспарту); од материјала користити темпере, водене боје и фломастере, а од техника – колаж, гваш и комбиновану технику. На полеђини рада написати читким рукописом име и презиме аутора, разред и школу, као и име и презиме наставника ментора, број телефона, адресу школе, и-мејл адресу школе или наставника и телефон за контакт. Испод ових података сваки рад треба да има печат школе. Радове послати поштом или донети (доставити) лично у школу: ОШ „Ћеле кула“, Улица Радних бригада 28, 18000 Ниш, са назнаком ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС ФЕСТИВАЛА. Радови ће бити селектовани и неће се враћати. Најбољи радови биће изложени на Фестивалу. Жири ће сачињавати професори ликовне струке и издвојиће и наградити најуспешније ауторе и њихове менторе.

Конкурс је отворен од 21. марта 2014. до 25. априла 2014. године. Резултати конкурса биће објављени после првомајских празника и аутори најбољих радова и њихови наставници ментори биће позвани на Фестивал крајем маја, где ће бити уручене награде. Све активности у вези са Фестивалом Пролећне риме, ноте и слике можете пратити и на истоименој Фесјбук страници.

Срдачан поздрав,

Тим за припрему и реализацију фестивала

е-пошта: fest1prolecnerime@outlook.com

 Основна школа:”Ћеле кула

Ниш, Радних бригада 28

Тел./факс (018) 232-979, 533-017

е-пошта: oscelekula68@gmail.com

Slične vesti