3.6 C
Belgrade
01/12/2022
promocije region Srbija vesti zemlja

Предраг Петровић: Откривање тоталитета, романи Растка Петровића у СКЦ-у

2014-02-26 Predrag Petrovicсреда, 26. фебруар у 19.00 мала сала СКЦ
ПРЕДРАГ  ПЕТРОВИЋ: ОТКРИВАЊЕ ТОТАЛИТЕТА , романи Растка Петровића
учествују: Мина Ђурић, Гојко Тешић и аутор; модератор: Весна Капор

Откривање тоталитета посвећено је првенствено Растковој „страсти за тоталитетом“,
односно питању како се формира сазнајни и поетички интерес Петровићевих романа
усмерен ка целини индивидуалног, историјског и митског постојања човека. Ова интегралистичка поетика Расткових романа с пуним правом може се довести у везу са питањем тоталитета романескне форме које се током треће и четврте деценије прошлог века конституише у иманентној поетици модернистичког романа, омеђеној Џојсовим Уликсом и Финегановим бдењем, али и у теоријским разматрањима Ђерђа Лукача, Валтера Бењамина, Хермана Броха и Михаила Бахтина. Иако Петровићеви романи не занемарују историјски и друштвени контекст
судбине појединца, они су знато више отворени према космичком, метафизичком и митском искуству него романи Милоша Црњанског и Иве Андрића. Поетичка консеквенца таквог интереса да се судбина јунака посматра неодвојиво од целине универзума јесте захтев за тоталитет форме, односно за успостављање романа као енциклопедије жанрова, приповедачких поступака, стилова и језичких могућности који артикулишу сву сложеност индивидуалног постојања у размерама космичког трајања.

Slične vesti