4.6 C
Belgrade
31/01/2023
književnost Srbija

Награда “Миле Недељковић за 2012. годину

Награда “Миле Недељковић“, коју је утемељило Удружење грађана “Баштина и будућност – Аранђеловац 1859“,  додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и усмене народне књижевности). Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири који ће и ове године вредновати приспеле наслове, сачињен је од еминентних научних радника:

академик Петар Влаховић,

проф. др Ненад Љубинковић (председник),

др Јелена Јовановић,

др Бранко Златковић,

Јасна Бјеладиновић-Јергић.

За награду могу конкурисати научне студије и сакупљачке збирке домаћих аутора на српском језику, објављене као прво издање, у протеклој 2011. години. Конкурс је отворен до 15. маја текуће године, а по 5 примерака књиге треба послати на адресу: Удружење грађана “Баштина и будућност“, Етно кућа, Занатлијска 63, 34300 Аранђеловац.

          Награда “Миле Недељковић“ доделиће се крајем септембра 2012. године у Аранђеловцу у оквиру програма који је манифестационог карактера.

У реализацији ове идеје, Удружење грађана “Баштина и будућност – Аранђеловац 1859“ има, као и прошле године, подршку Министарства културе Републике Србије, Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења, и појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

Више о Награди “Миле Недељковић“ потражити на сајту www.bastinaibuducnost.info.

Slične vesti