-2.4 C
Belgrade
05/02/2023
konkursi za mlade autore Srbija

Конкурс за најбољи школски писмени задатак

Народна библиотека „Стојан Трумић“, Тител

Смотра ћириличке писмености „Читај лепо пиши“ 2012.                                                                                                     

Д Е С Е Т И   (ЈУБИЛАРНИ)   К О Н К У Р С за најбољи школски писмени задатак у школској 2011/12. години написан бугарским, македонским, русинским, српским, и украјинским језиком

за најлепши рукопис у писменом задатку и за ћириличку калиграфију (краснопис)

 У с л о в и:

 Право учешћа имају ученици основних, средњих школа и гимназија у Србији и окружењу.

 1. Број калиграфских радова из једне школе није ограничен, писмене задатке слати до 10 (десет) у једној категорији
 2. Задаци и калиграфски радови морају бити из текуће школске године.
 3. За најбоље писмене задатке конкурише се у категоријама млађи узраст (III-IV), средњи узраст (V-VI) и старији узраст (VII-VIII) основне школе и ученици средњег ступња у категоријама млађи узраст (I-II) и старији узраст (III-IV), а за најлепши рукопис у писменом задатку ученици основних и ученици средњих школа, свако на свом узрасту.
 4. Шаљу се оригиналне вежбанке са означеним задатком за конкурс или фотокопија писменог задатка чију веродостојност оверава школа.
 5. За ћириличку калиграфију (краснопис) конкуришу ученици основних (I–IV и V-VIII) и средњих школа који се школују на поменутим језицима у категоријама: брзопис – коса, уметнички стилизована писана слова; традиционално писмо – постојећа стилизована слова, позната типологија; оригинална калиграфија – нови, изворни облици словних знакова; ликовна креација – ликовно обогаћени и продубљени постојећи или нови словни знаци; иницијал – украшено велико слово (којим почиње глава,одељак или реч);  монограм – почетна слова имена и презимена у посебно стилизованом облику; и најинвентивнији слоган.
 6. Калиграфски радови морају бити руком обликовани на папиру величине листа блока за цртање број пет.
 7. Калиграфски рад, осим код иницијала и монограма, мора(!) да садржи целу азбуку и прилог (слоган или краћу досетку) исписане на језику и писму ученика са словним знацима у већ усвојеној или новообликованој ћириличкој типологији.
 8. На вежбанки, односно, фотокопији задатка и калиграфском раду морају бити име и презиме ученика и наставника, разред, називи школе и места, адреса и е-адреса школе
 9. Рок за слање радова је 10. мај 2012. на адресу: Народна библиотека „Стојан Трумић“, (за Смотру), 21240 Тител, Главна 12.
 10. За додатна обавештења обратити се на телефон 021/ 860-185, 860-409, или на мејл bibliotekatitel@eunet.rs
 11. Додела награда и признања је на Дан словенске писмености, 24. маја 2012.(Свети Ћирило и Методије).

Slične vesti