10.8 C
Belgrade
09/12/2022
esejistika poezija proza region

Книжевен конкурс Улазница 2011

за НЕОБЈАВЕНИ приказни, песми и есеи

Право на учество на книжевниот конкурс Улазница 2011 имаат сите автори/ки кои пишуваат на бхсц јазици (бошњачки, српски, хрватски и црногорски).
Трудовите се примаат до 15 септември 2011 година на следнава адреса:  Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Трг слободе 2, 23000 Зрењанин, Србија, со назнака: за Конкурс Улазница 2011. Книжевните трудови не можат да се праћаат по пат на е-маил.
Накуцаните или отштампаните трудови треба да бидат потпишани со шифра, додека решението на шифрата со личните податоци, адреса, број на телефон и е-маил адреса на авторот/ката се испраћаат во посебно плико заедно со книжевниот труд. Авторите можат да конкурираат со најмногу до 5(пет) песни, 3(три) приказни со должина до 20.000 карактери и 3(три) есеи, со должина до 20.000 карактери.  Ракописите се испраћаат во 3(три) примероци. Ракописите не се враћаат.
Одлуката за наградените трудови ја донесува жирито именувано од редакцијата. Наградените трудови ће добијат парична награда, диплома и објавување на истите во посебен број на списанието УЛАЗНИЦА.
Прогласувањето на добитниците и врачувањето на наградите ће се одржи на завршната свеченост во Градската народна библиотека „Жарко Зрењанин“, во Зрењанин, во петок 16 декември  2010година, кога и ће биде промовиран бројот на Улазница во кој ће бидат објавени наградените трудови.
За подетални информации можете да се обратите на телефонскиот број +38123566210 или на е-маил адресата ulaznica@zrbiblio.org или zrulaznica@gmail.com

Преведено од Маја М. Стевановић

Пишувано во МАЦ Ц Тимес

 

Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2011 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jezicima.

Radovi se primaju do 15. septembra 2011. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2011. Radovi se ne mogu slati putem e-maila.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče, dužine do 20.000 karaktera i 3 eseja, dužine do 20.000 karaktera. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju Ulaznice doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu u petak, 16. decembra 2010. godine. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni radovi.

Za bliže obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adrese ulaznica@zrbiblio.org ili zrulaznica@gmail.com

Slične vesti