2.8 C
Belgrade
29/11/2022
Bosna i Hercegovina region rezultati konkursa

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ПРОЈЕКАТА КЊИЖЕВНО-УМЈЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ ИЗДАВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

knjizevnoНа основу члана 2. Правилника о суфинансирању јавних потреба у култури Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 7/10), Министарство просвјете и културе Републике Српске је 28.12.2012.
године, под бројем: 07.030/052-5551/12, расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката књижевно-
умјетничког стваралаштва у области издавачке дјелатности за 2013. годину. Рјешењем министра 07.030/052-
1098/13 именована је стручна комисијa, у саставу: мр Игор Симановић, Филолошки факултет Бања Лука
(предсједник), доц.др Слободан Владушић, Филозофски факултет Нови Сад (члан) и Мирко Вуковић,
књижевник и професор српског језика (члан), чији је задатак био да оцијени и вреднује квалитет поднесених
пројеката. Конкурс је затворен 28.02.2013. године.
Посебни критеријуми прецизирани Јавним конкурсом су сљедећи:
а) укупна књижевна и умјетничка вриједност дјела,
б) оригиналност и креативност дјела,
в) стил и језик,
г) културни и јавни интерес објављивања дјела,
д) предност дефицитарним издањима (књиге за дјецу, прозна дјела, преводна књижевност, поједини
класици).
Посебни критеријуми за књижевне часописе:
а) континуитет у излажењу,
б) програмска профилисаност,
в) актуелност, селективност и критичност и
г) концепцијска уједначеност,
д) референце и награде,
ђ) регионална распрострањеност и доступност читаоцима.
На Јавни конкурс пристигло је 103 издавачка пројекта. Након увида стручне комисије у достављену
документацију, 17 је одбачено због непотпуне документације и неиспуњавања услова конкурса. Велики број
рукописа није ни уврштен у разматрање и процјену зато што је на диску било назначено име аутора, а што је
у супротности са препозицијама конкурса.
Стручна комисија је, након појединачне процјене пријављених пројеката, на основу општих и посебних
критеријума, наведених у члану 4. и члану 5. Јавног конкурса, процијенила и стручно вредновала пристигле
пројекте, те сачинила ранг-листу публикација које, по њиховом мишљењу, завријеђују суфинансирање
Министарства просвјете и културе. Приликом предлагања износа за суфинансирање објављивања
публикације, Комисија је узимала у обзир и број страница, односно укупне трошкове штампања књиге.
Такође, због смањеног буџета за суфинансирање издавачке дјелатности, Комисија је предложила да један
издавач добије подршку за објављивање максимално три пројекта. Укупно је распоређено 30.000,00 КМ.
Распон бодова који је члан комисије могао додијелити неком рукопису је 0-80. Коначан број бодова, за
сваки пројекат појединачно, представља просјек бодова сва три члана комисије. Максимални број бодова
додијељен неком пројекту је 60,3.
У складу са чланом 13. Правилника о суфинансирању јавних потреба у култури РС, након извршеног стручног
вредновања, рангирања пројеката и предложене ранг-листе са износима за суфинансирање од стране
Комисије, Колегијум министарства је дао сагласност на приједлог Комисије за суфинансирање.
Министарство просвјете и културе ће у 2013. години суфинансирати објављивање сљедећих књига и
часописа:
ИЗДАВАШТВО
Број Подносилац пријаве/издавач Рукопис/Издавачки пројекат Аутор/Приређивач Износ
1.
Народна библиотека „Бранко
Чучак“ Хан Пијесак
Сабрана дјела Бранка
Чучка, II том
Бранко Брђанин
Бајовић
4,000
2. Арт принт Првак у хватању зјала Јово Чулић 2,000
3. ГО СПКД „Просвјета“ Пале Сан и јава и други поступци Ранко Рисојевић 1,000
4.
Клуб књижевника и
преводилаца Бања Лука
Размажени Адам Данијел Гатарић 1,000
5. СПКД „Просвјета“ Гацко Драме Веселин Гатало 1,000
6. Арт принт Слика Жарко Шарић 1,500
7.
Удружење књижевника-
Подружница Бања Лука
Надрастање Александра Чворовић 1,000
8.
Задужбина „Петар Кочић“
Бања Лука – Београд
Забиљежено Никола Вуколић 1,000
9.
Задужбина „Петар Кочић“
Бања Лука – Београд
Ширина измаштаног света Младен Весковић 1,000
10.
Матична библиотека Источно
Сарајево
Стани, да ти речем Душан Зуровац 1,500
11. Арт принт Откупљивач прича Ранко Павловић 1,000
12.
Удружење архивских радника
РС
Бања Лука центар Врбаске
бановине 1929-1941
Верица М.Стошић и
Небојша Радмановић
3,500
13.
Матична библиотека Источно
Сарајево
Откуд памет оном ко је
нема
Саша Кнежевић 1,500
ЧАСОПИСИ
1. СПКД „Просвјета“ Билећа Нова зора 2,000
2.
Центар за културу „Филип
Вишњић“ Угљевик
БОКАТИН ДИЈАК
2,000
3. Арт принт Крајина 2,000
4. СПКД „Просвјета“ Бијељина СРПСКА ВИЛА 2,000
5. Савез слијепих РС
Издавање часописа на
Брајевом писму и звучној
техници
1,000

Slične vesti